Kronisk syge er glade for at blive behandlet hjemme via skærmen

Telemedicin hjælper patienter med kronisk sygdom. Det viser erfaringer fra telemedicin-projektet ’Horsens på forkant med sundhed’.

Patienter med kronisk sygdom behøver ikke at møde fysisk op til alle kontroller på hospitalet, hvis deres sygdomsforløb skal overvåges.

Det viser erfaringerne fra det tværsektorielle telemedicin-projekt ’Horsens på forkant med sundhed’, som netop er blevet evalueret af patienter og projektdeltagere.

Godt 300 kronisk syge patienter har deltaget i projektet, heraf har 150 brugt et sundheds-hotspot i hjemmet til at overvåge og formidle egne data og konsultere sundhedspersonalet.

Rapporten konkluderer, at patienterne oplever at få et bedre behandlingstilbud med den telemedicinske løsning. Patienterne bliver også dygtigere til at håndtere deres egen sygdom, fordi de får mere viden om sygdommen og kommer til at spille en mere aktiv rolle i deres eget forløb.

- Vi er meget tilfredse med de resultater, som er opnået gennem projektet. Evalueringen viser, at patienterne oplever kortere afstand til de sundhedsprofessionelle end ved traditionel behandling, de har en bedre kommunikation med de sundhedsprofessionelle samt større fleksibilitet i deres behandlingstilbud. Samtidig har hele projektet bidraget med vigtig viden om, hvordan fremtidens telemedicinske tilbud kan udvikles og organiseres, siger projektleder Wenche Svenning i en pressemedelelse om evalueringen af projektet.

'Horsens på forkant med sundhed' har som et af de første telemedicinske projekter haft fokus på samarbejde imellem praktiserende læge, kommune og hospital. Målet har været at bringe kronisk syge patienters ressourcer mere i spil og arbejde hen mod en organisering, hvor praksis, kommune og hospital i højere grad er sammen om koordineringen af behandlingsforløbet med den enkelte patient i centrum.

 

Horsens på forkant med sundhed