TV der bevæger dig

Kulturstyrelsen vil redde fortidsminder på Hjarnø og i Ribe

Kulturstyrelsen vil bruge 3 mio. kr. på at redde 12 truede fortidsminder, deriblandt en marinarkæologisk boplads fra ældre stenalder ved Hjarnø i Horsens Fjord.

Arkiv.

Gamle knogler, sølvskatte og rester af bopladser skal op af jorden og i sikkerhed, inden de bliver udsat for pløjning, dræning og erosion.

Derfor har Kulturstyrelsen lavet en hjælpepakke på 3 mio. kr., der skal redde oldtidsfund 12 forskellige steder i Danmark

- Vi forsøger at redde så meget, vi kan, inden det er for sent, siger Anne Nørgård Jørgensen, som er konsulent i Kulturstyrelsen.

Efter man i 1980'erne begyndte at bruge store landbrugsmaskiner, har man nemlig slidt ned på jordlagene og dermed også fortidsminderne. Da 65 procent af landet er opdyrket, så foregår nedslidningen over hele landet, fortæller Anne Nørgård Jørgensen.

To fortidsminder fra Syd- og Sønderjylland er med på listen. Det drejer sig om en marinarkæologisk boplads fra den ældre stenalder ved Hjarnø i Horsens Fjord og Voldsted Riber Ulfsborg fra middelalderen ved Ribe.

Det Arkæologiske Råd har udvalgt de 12 fortidsminder til redning, enten fordi de ligger i en dyrket mark, i strømfyldt farvand eller belastes af tunge maskiner. Endnu en række oldtidsfund ligger stadig i kø til at blive reddet.

Det vides ikke, hvor mange uvurderlige fortidsminder der hvert år må lade livet under landbrugsarbejde.

Her er listen over de 12 truede steder, hvor der skal udgraves:

 • Marinarkæologisk boplads fra ældre stenalder ved Hjarnø i Horsens Fjord (Moesgård Museum og Horsens Museum)
 • Stormandsgård fra vikingetid ved Toftegård & Pilehavegård ved Køge (Museum Sydøstdanmark og Nationalmuseet)
 • Bebyggelse, og detektorplads med kulturlag fra yngre jernalder, vikingetid og middelalder ved Vester Vandet i Thy (Thy & Vester Han Herreds Museum)
 • Voldsted Riber Ulfsborg fra middelalder ved Ribe (Sydvestjyske Museer)
 • Menneskeofferlunden ved Alken Enge, i Illerup Ådal ved Skanderborg (Skanderborg Museum, Moesgård Museum og Aarhus Universitet)
 • Gravhøj og urnegrave fra blandt andet germansk jernalder ved Store Havrekrog ved Aalborg (Nordjyllands Historiske Museum)
 • Rækkehusbebyggelse fra germansk jernalder ved Rindum Skole ved Ringkøbing (Ringkøbing Skjern Museum)
 • Skattefund og huse med mere fra grevens Fejde ved Magleby tæt ved Vordingborg (Museum Sydøstdanmark)
 • Verificering af brandtomt ved skattefund fra vikingetid ved Skovsholm ved Svaneke på Bornholm (Bornholms Museum)
 • Stormandsgård fra yngre germansk jernalder ved Bulbrogård på Vestsjælland (Nationalmuseet)
 • Stormandsgård fra romersk jernalder ved Hoby på Lolland (Museum Lolland Falster og Nationalmuseet)
 • Sarup anlæg fra yngre stenalder ved Vasagård tæt ved Åkirkeby på Bornholm (Nationalmuseet og Bornholms Museum)
Mere kultur