Kun befolkningstilvækst på to øer

Hjarnø og Avernakø er de eneste småøer i Danmark med en tilvækst i befolkningen.

Hjarnø, der ligger i indsejlingen til Horsens Fjord, har siden 2010 haft en befolkningstilvækst fra 98 til 104, fortæller DR Trekanten.

- Det er jo skønt, at der er børn, der løber rundt på øen, for det er jo et udtryk for, at øen også har en fremtid, siger Søren Noes, der bor på Hjarnø og er far til to børn.

Ud af de 27 øer, der er med i Sammenslutningen af Danske Småøer, er Hjarnø og Avernakø i Det Sydfynske Øhav, de eneste med en reel stigning af øboere siden 2010. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Syv børn

I de seks år, hvor Søren Noes har boet på øen, er der kommet syv børn i førskolealderen til. Da han og familien flyttede til Hjarnø var der ingen.

- Da vi flyttede hertil, var de yngste børn 12-13 år, men inden for det sidste år er der kommet flere familier til, der har små børn. Det er dejligt, og det betyder jo, at vores børn har nogen at lege med, fortæller Søren Noes.

Hjarnø ligger kun 5 minutters sejlads fra fastlandet, og færgen sejler hvert 20. minut. Derfor er det let at komme til daginstitutionerne og skolerne på fastlandet. Ifølge Søren Noes er det en af grundene til, at børnefamilier gerne vil bo på Hjarnø, og personligt mener han også, at børnene får rigtig meget ud af at bo på en ø.

- Mit håb er, at mine børn får et bredere blik på tilværelsen ved at vokse op her. Jeg er ikke sikker på, at de selv bliver øboere, når de bliver voksne, men jeg håber, at tilværelsen her kan vise dem, at verdenen er større end bare byen og parcelhuskvarteret, siger han.

Den generelle affolkning af de danske småøer er et af de problemer, der skal vendes på en høring i Folketinget i dag.

Se artiklen på DR Trekanten