Lægernes nye formand er fra Horsens

Lægeforeningens nye formand hedder Mads Koch Hansen. Han blev valgt på foreningens repræsentantskabsmøde i Kolding lørdag efter et kampvalg med fem modkandidater.

Den 41-årige Mads Koch Hansen er speciallæge i anæstesi og ledende overlæge på anæstesiafdelingen på Regionshospitalet i Horsens. Han har lang erfaring med fagpolitik og er aktivt engageret i bestræbelserne på at sikre unge læger så god uddannelse til speciallæge som muligt.

Mads Koch Hansen gik til valg på sikre en udadvendt Lægeforening i den offentlige debat. Desuden er hans mærkesager større sammenhæng i sundhedsvæsnet og indførelsen af en ny behandlingsgaranti, der sikrer, at de mest syge behandles først. På det område er han altså på linje med Danske Regioner - men ikke med regeringen.
Han afløser på formandsposten praktiserende læge Yves Sales, der lod sig konstituere midlertidigt, da den tidligere lægeformand Jens Winther Jensen blev sundhedsfaglig direktør i Region Nordjylland.