TV der bevæger dig

Lærerne sendt ud på gaderne

De 60.000 lockoutede lærere mødte tirsdag morgen op foran deres skoler for at markere, at de gerne vil undervise, og i de kommende dage har de enkelte lærerkredse planlagt talrige demonstrationer og møder.

11:22

Lærerne i Horsens markerede, at de er klar til at gå i arbejde.

1 af 2

I Horsens fortsatte lærerne fra deres skoler til Forum Horsens, hvor formanden for Dansk Metal i Horsens, Bjarne Sørensen, gav dem moralsk opbakning.

Efter mødet fortsatte lærerne til rådhuset i Horsens for at aflevere et brev til byrådet. I brevet erklærer de, at konflikten ikke gavner nogen, da slet ikke eleverne eller den danske folkeskole som helhed.

- Set fra vores synspunkt kunne det sagtens være undgået, hvis KL havde været interesserede i at forhandle frem for at holde fast i deres ultimative krav, hedder det i brevet.

Stop konflikten

Lærerkredsen i Horsens opfordrer medlemmerne at byrådet til at få Kommunernes Landsforening til at stoppe konflikten.

De peger på, at Kommunernes Landsforening har lagt op til, at lærerne selv skal finansiere en reform af folkeskolen.

- Det vil betyde, at lærerne og børnehaveklasselederne, samtidig med at klassekvotienten stiger, og inklusionsopgaven absolut ikke bliver mindre, skal undervise et betydeligt antal ekstra lektioner.

Tiden til de ekstra lektioner må nødvendigvis tages af forberedelsestiden, hvilket vil gøre det svært fortsat at levere undervisning af høj kvalitet. Undervisning af høj kvalitet kræver god tid til forberedelse og efterbehandling, siger lærerne.

Se mere om konflikten i TV SYD Nyheder kl. 19.30.