TV der bevæger dig

Landmand: Gylle kan vel ikke løbe opad

Landmand i Brædstrup forarget over miljøkrav om gyllealarmer på hans gård, der ligger i en bakkedal. Kan gylle løbe opad, spørger han.

02:59

1 af 2

Søren P. Blumensaadt er landmand og ejer af to gyllebeholdere. Derfor skal han installere to gyllealarmer. Men det synes han er tåbeligt. Gården og gyllebeholderne ligger nemlig i en dalsænkning og skal forcere bakker for at kunne forurene det nærmeste vandmiljø.

- Gylle kan jo ikke løbe opad, så miljøet får ingen gavn af alarmer på mine gyllebeholdere. Det eneste, der sker, er, at jeg bliver lænset for penge, siger han til TV SYD.

Alarmerne vil koste ham 25.000 kr. at installere plus udgifter til vedligeholdelse og abonnement.

Kravet kommer fra Horsens Kommune. Men her er man selv ked af kravet. Her vil udvalgsformanden gerne kunne give landmanden en dispensation, men det giver loven ingen mulighed for.

- Det her er en fuldstændig tåbelig sag. Hvis politikerne kan få gylle til at løbe opad, vil jeg meget gerne se det, lyder det fra Ole Pilgaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Horsens kommune.

Han har nu fået det lokale folketingsmedlem, Hans Kr. Skibby (DF), til at tage sagen op med miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Jeg synes, at det her er en fuldstændig utilsigtet virkning af loven. Selvfølgelig skal man give kommunerne mulighed for at dispensere, så landmændene slipper for helt unødvendige regninger,« siger Hans Kr. Skibby.

Søren P. Blumensaadt har ikke selv dyr, men låner sine gyllebeholdere ud til andre landmænd. De to beholdere kan indeholde henholdsvis 1550 og 2300 kubikmeter gylle. Selvom der ligger to vandhuller i nærheden, er der ingen risiko for vandmiljøet, siger landmanden, da de ligger halvanden meter højere i terrænet end de to gyllebeholdere.

 

Hans Kr. Skibbys spørgsmål til miljøministeren:

MIU, Alm. del spørgsmål 178
Spm. om at beskrive de økonomiske forhold omkring installation,
vedligehold og kontrol af gyllealarmer, til miljøministeren

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren beskrive de økonomiske forhold omkring installation,
vedligehold og kontrol af gyllealarmer, herunder hvad de
estimerede udgifter vil være ved eksempelvis påbud om ny
installering af gyllelarm på 2 gyllebeholdere?


Spørger:

Hans Kristian Skibby (DF)
Gyllebeholdere nærmere end 100 m fra et vandløb eller en sø over 100
kvm skal have gyllealarm.
Kravet blev indført i 2012 efter et politisk forlig fra 2010.

 

Hans Kristian Skibby, DF, stiller nu sp\u00f8rgsm\u00e5l til milj\u00f8ministeren i sagen. (Foto: Andreas Sj\u00f8lund Pedersen).