Liv i Endelave på en kold dag

En kold januar-dag er der lidt dødt på Endelave, men under overfladen bobler øen af aktivitet. Øen er kandidat til at blive årets landsby i Region Midtjylland.

Befolkningstallet er steget fra 160 til 200 de sidste ti år. En af forklaringerne er den nye lystbådehavn med plads til 100 både.
Endelave har det, der skal til. En skole - godt nok kunmed 11 elever - en købmand, et bibliotek, en campingplads og kroen er vakt til live igen.

Kroen åbner med mad i aften

Det tidligere forpagterpar holdt for tre år siden på grund af alder, men nu har Erik Dahl givet kroen liv igen.

I aften er faktisk første aften, hvor kroen er åben. Det skal den fremover være med mad fra torsdag til søndag.

En "god tilflytter"

TV SYD besøgte i dag en af tilflytterne: Anniqa Adamsen. Hun er en "god tilflytter", fordi hun har sine tre skolesøgende piger med.

Og de tre døtre udgør jo en stor procentdel af skolens børn...