TV der bevæger dig

Lokal biavler håber på pesticid-forbud

Hans-Jørgen Kruse Rasmussen har avlet bier i 20 år og er formand for en lokal biavlerforening. Han håber, at EU forbyder en række insektmidler, der er farlige for bier.

Medlemmer fra Horsens og Omegns Biavlerforening på inspirationstur. Formanden for foreningen håber på et EU-forbud mod insektmidler, der skader bierne. Foto: Hans-Jørgen Kruse Rasmussen

Vi kan mærke en øget belastning på bierne gennem årerne. De har det ikke så godt som tidligere.

Hans-Jørgen Kruse Rasmusen, fmd., Horsens og Omegns Biavlerforening

Hans-Jørgen Kruse Rasmusen er formand for Horsens og Omegns Biavlerforening. Han har avlet bier i 20 år og mener, bierne har fået det dårligere med årerne:

- Vi kan mærke en øget belastning på bierne gennem årerne. De har det ikke så godt som tidligere, siger Hans-Jørgen Kruse Rasmussen til TV SYD. 

Formand for Horsens og Omegens Biavlerforening håber på et forbud mod insektmidler, der dræber bier. Foto: Privat

En rapport fra EU's agentur for fødevaresikkerhed, Efsa, har fastslået, at en række insektmidler i landbruget, de såkaldte neonikotinoider, udgør en fare for biers liv. Pesticiderne kan give bier store skader på nervesystemet.

På torsdag den 22. marts mødes repræsentanter for EU-landene for at tage stilling til, om der skal indføres totalforbud mod tre slags neonikotinoider.

Vi håber, at der kommer en begrænsning på brugen af de insektmidler, som udgør en fare for biers liv.

Hans-Jørgen Kruse Rasmusen, fmd., Horsens og Omegns Biavlerforening

- Vi håber, at der kommer en begrænsning på brugen af de insektmidler, som udgør en fare for biers liv, siger Hans Jørgen Kruse-Rasmussen til TV SYD, og fortsætter:

- Mon ikke der kan findes midler, som belaster dyrelivet mindre, men stadig kan hjælpe landbruget, sådan tror, jeg vi skal tænke, siger Hans-Jørgen Kruse Rasmussen.

Bierne bidrager til samfundsøkonomien: Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, Danmarks Biavlerforening og EU's agentur for fødevaresikkerhed (Efsa).

 • Der findes cirka 290 forskellige slags bier i Danmark, som blandt andet bestøver planter og afgrøder. 
 • En række pesticider i landbruget, de såkaldte neonikotinoider, er mistænkt for at påføre bierne betydelig skade.
 • De fleste bier er enlige, hvor hunbierne bygger hver deres koloni. 
 • Der er omkring 100.000 bifamilier i Danmark. En bifamilie er en koloni, som består af en dronning, flere tusind arbejderbier og om sommeren også nogle hundrede droner (hanbier).
 • Både honningbier og vilde bier er med til at bestøve planter og afgrøder. De er dermed afgørende for fødevareproduktion.
 • Biernes bestøvning af afgrøder i Danmark er cirka en milliard kroner værd om året.
 • EU indførte i 2013 et forbud mod bejdsning af blomstrende afgrøder med de insektmidler, der kaldes neonikotinoider. De vurderes at skade bier.
 • Danmark giver dog dispensation til ordningen, så landmændene kan bejdse vinterraps. 

Horsens og Omegens Biavlerforening

 • Horsens og Omegens Biavlerforening blev stiftet i 1868
 • Foreningen har 80 medlemmer
 • Der oprettes hvert år undervisning for nybegyndere med start i foråret

 

Læs også EU afgør slaget om biernes fremtid