TV der bevæger dig

Lovforslag om nye muligheder for havdambrug modtages med skepsis ved Horsens Fjord

Et nyt lovforslag åbner for, at det bliver muligt at finde plads til nye havbrug, hvis der laves miljø-kompensationer. Det modtages med skepsis ved Horsens Fjord.

Ved Horsens Fjord har der længe været modstand og bekymring over havdambrug og udsigten til flere, mødes med skepsis.

Danmark har en lang tradition for at opdrætte fisk, men havbrugenes miljøpåvirkning har længe begrænset væksten i akvakulturbranchen.

Med et nyt lovforslag åbner regeringen for, at det bliver muligt at finde plads til nye havbrug, hvis der laves kompenserende tiltag, som mindsker miljøpåvirkningen.

Lovforslaget er et element i aftalen "Dansk akvakultur i vækst” og bliver førstebehandlet i Folketinget i dag.

Nye havbrug kan kompensere for deres udledning ved at dyrke tang eller opdrætte muslinger. Det er vurderingen, at muslinger er det bedst egnede virkemiddel.

Læs også Politiker: Rensningsanlæg til 26 millioner bliver spild af penge

Når muslingerne høstes, bliver de næringsstoffer, som muslingerne optager ved at spise plankton, fjernet fra vandet. På den måde reduceres de miljømæssige konsekvenser, der følger af havbrugsproduktion.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnet sætter stopper for havdambrug ved Endelave

 Ved Horsens Fjord har der længe været modstand og bekymring over havdambrug og udsigten til flere. Lovforslaget  møder skepsis hos Ole Pilgaard Andersen, (DF) der er formand for Teknik & Miljø-udvalget i Horsens Kommune.

 -Jeg har da en frygt for, at hvis lovforslaget bliver vedtaget,  kan det ende med, at man får et havbrug i Horsens Fjord. Det ønsker man ikke. Tilbage i 2014 underkendte Natur- og Miljøklagenævnet godkendelsen af etablering af Endelave Havbrug. Det var,  fordi der ikke var dokumentation for, at muslinge- og tangbrug kunne være en kompensations-foranstaltning, siger Ole Pilgaard Andersen til TV SYD.