TV der bevæger dig

Må sætte takst ned

Horsens Kommune retter ind efter en afgørelse i Det Sociale Nævn, så borgere ikke skal betale for hjemmehjælp, hvis de er på aflastning.

Borgere på aflastning på for eksempel Plejecenter Præsthøjgården skal ikke længere betale for hjemmehjælp. (Arkivfoto)

Borgere i Horsens Kommune, som i en kortere eller længere periode har behov for en aflastningsplads, en døgngenoptræningsplads eller et ophold på en akutstue, ligestilles nu med borgere i eget hjem eller i plejebolig, som modtager gratis hjemmehjælp.

Ligestilles

Konkret betyder det, at kommunen ikke længere må kræve 154 kr. pr. døgn for en aflastningsplads på et plejehjem eller genoptræningshjem eller på akutstue. Hvis borgerne har modtaget praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem uden betaling, skal de kun betale 123,75 kr. pr. døgn. (for mad, tøjvask og lignende)

- Mange af de borgere, som i dag benytter en aflastningsplads, akutstue eller en genoptræningsplads, får i forvejen tildelt praktisk hjælp og personlig pleje, når de er derhjemme, siger formanden for Udvalget for Sundhed og Socialservice, Ellen T. Schmidt (S). Vi ønsker med denne beslutning at ligestille borgerne, der benytter disse pladser, med borgere i eget hjem eller plejebolig. Borgerne skal selvfølgelig betale for mad, tøjvask og lignende, men hjemmehjælpen skal man ikke betale for på en aflastningsplads, hvis man ikke skal betale for det i eget hjem.

400.000 kr. mindre

Prisændringen er indført efter en præcisering fra Det Sociale Nævn. Prisændringen vil betyde en årlig mindreindtægt til Horsens Kommune på ca. 400.000 kr.

Mest sete på tvsyd.dk