Måger punkterer cykler og biler på Endelave

Beboerne på den lille ø Endelave i Kattegat går nu til kamp mod mågerne. Fuglenes fortæring af blåmuslinger er nemlig skyld i, at deres biler og cykler punkterer.

Knuste muslingeskaller et problem på den lille ø.

Punkteringerne opstår, når mågerne ? i arbejdet på at nå ind til de eftertragtede muslinger ? dropper dem på vejen for at smadre dem. De knuste og knivskarpe skaller borer sig så med lethed ind i dæk på både biler og cykler.

Og for øjeblikket mæsker mågerne sig rigtig meget i blåmuslingerne, fortæller øens havnefoged Jørgen Holm Pedersen, som selv for nylig oplevede at blive offer for fuglenes festmåltid i form af et punkteret bildæk.

- Problemet med knuste skaller er særlig stort lige nu, hvor der på grund af lavvande er rigtig mange blåmuslinger. Fuglene ?taber? især muslingeskallerne på molen og på selve havneområdet. Når de knivskarpe skaller først sidder i dækkene, kan de arbejde sig indad og forårsage en punktering, fortæller Jørgen Holm Pedersen og tilføjer, at man på øen arbejder på at finde en løsning på problemet.

- Fejemaskinen arbejder næsten dagligt på højtryk for at fjerne skallerne, og imens overvejer vi en mere permanent løsning. Det kunne for eksempel være at sætte pigge på lysstanderne langs molen, så det ikke længere er så attraktivt for mågerne at opholde sig der, siger Jørgen Holm Pedersen, som dog gerne medgiver, at mågerne udviser en vis form for intelligens i deres måde at nå ind til muslingerne på.