For mange anklager i Vejle, Horsens og Kolding

For mange mennesker i Vejle, Horsens og Kolding er blevet anklaget for at have overtrådt straffeloven.

- Vi har nok været lige lovligt ambitiøse på borgernes vegne, siger chefanklager Claus Larsen om det forholdsvist høje antal frifindelser.
At anklagerne kom ud af kurs i forhold til det normale, blev afsløret af den såkaldte domfældelsesprocent.
Cirka hver 10. straffesag skal ende med en frifindelse, lyder den tommelfingerregel, som anklagemyndigheden styrer efter.
I Sydøstjylland kom procenten en overgang ned på 83, og det var så markant, at chefen tog affære.

Manglende rutine blandt anklagerne betyder, at antallet af frifindelser i en periode sidste år var for højt.
- I dette tilfælde skyldes det sandsynligvis, at vi har haft mange unge jurister, der ikke har samme erfaring som deres ældre kolleger, siger chefanklager Claus Larsen.
Anklagerne går nu mere kritisk til værks, når de ved skrivebordet bedømmer politiets efterforskning og skal afgøre, om der er udsigt til domfældelse.
- Nu sker der en skrappere vurdering af beviserne, siger Claus Larsen. Procenten er banket op på cirka 90.
På Aarhus Universitet finder professor i strafferet, Gorm Toftegaard Nielsen, det vanskeligt at sige noget rationelt om, hvad domfældelsesprocenten skal være. Han understreger, at anklagemyndigheden kun må køre de sager, som man mener vil holde.
- Det er udmærket, at man holder øje med, at man ikke generer borgerne med at føre alt for mange udsigtsløse sager, siger Toftegaard Nielsen.
I Sydøstjylland har de flere frifindelser end normalt tilsyneladende hverken fået forsvarere eller dommere op af stolene. I hvert fald har politiet ikke fået kritik af, at for mange er blevet tiltalt på et for tyndt grundlag.