TV der bevæger dig

Mere sikkert at være patient

En målrettet indsats har gjort det mere sikkert at være patient på sygehuset i Horsens. F.eks. er dødeligheden ved blodforgiftning nedbragt med en tredjedel.

00:24

1 af 2

Som det første hospital i Region Midtjylland har Hospitalsenheden Horsens indarbejdet en række nye arbejdsmetoder som en del af projektet ?Patientsikkert Sygehus?. Indsatsen har styrket sikkerheden, så hospitalet nu har langt færre patienter med f.eks. respiratorrelaterede lungebetændelser, infektioner og tryksår.

Kvalitetsmodel

I Horsens går der også længere tid imellem, at en patient får tryksår under sit ophold på sygehuset. På flere afdelinger i Horsens er der over 100 dage mellem, at patienter får et tryksår.

- Alle danske hospitaler skal leve op til den danske kvalitetsmodel DDKM. Men her i Horsens valgte vi i 2010 at gå et skridt videre ved at forpligte os på at indføre de 12 pakker i projektet ?Patientsikkert Sygehus. Det har betydet en ny måde at arbejde på, og at der i dag er blevet kortere vej fra tanke til handling for at få nye løsninger afprøvet?, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

Rollemodel

I Dansk Selskab for Patientsikkerhed forventer direktør Beth Lilja, at Horsens bliver en stærk rollemodel, når ?Patientsikkert Sygehus? i de kommende år spredes til hele landet.

- Resultaterne i Horsens minder om dem, vi ser på hospitaler, som er verdens bedste på patientsikkerhedsområdet. Det er en dedikeret indsats fra personalet på hospitalet kombineret med et stærkt engagement fra sygehusledelsens side, der nu bærer frugt og kommer patienterne til gode, siger direktør Beth Lilja.

12 arbejdspakker

?Patientsikkert Sygehus? består af 12 arbejdspakker, der hver især fokuserer på at højne den kliniske kvalitet inden for områder som blodforgiftning, tryksår og hjertestop. Blodforgiftning er f.eks. en af de hyppigste dødsårsager på intensive afdelinger. Det skønnes, at 12.000 danskere hvert år udvikler blodforgiftning, og at 2000 dør som følge af det.

I international sammenhæng er resultaterne omkring f.eks. blodforgiftning bemærkelsesværdige. Derfor har læger og sygeplejersker fra Hospitalsenheden Horsens været på kvalitetskonference i London og præsentere resultaterne.

 

Fakta om Patientsikkert Sygehus:


Hospitalsenheden Horsens er sammen med fire andre danske hospitaler en del af den ekstraordinære indsats ’Patientsikkert Sygehus’, der har som mål at optimere patientsikkerheden. Projekthospitalerne har som ambition, at det ikke bare skal være sikkert, men 'Helt sikkert - hver gang' at være indlagt på hospitalet. 
Hospitalsenheden Horsens og de øvrige hospitaler deltager på vegne af Region Midtjylland/Danske Regioner sammen med Trygfonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. ’Patientsikkert Sygehus’ varer fra 2010-2013 og udføres med ekspertbistand fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement.
Yderligere oplysninger:
Søren Schousboe Laursen, risikomanager og kvalitetskoordinator
Telefon + 45 7842 5037
Mobil + 45 7842 5038Resultater i Patientsikkert Sygehus:
  • 35 % færre patienter med svær sepsis (blodforgiftning) og septisk shock dør 
  • 11 måneder i træk med betydeligt færre patienter i blødningsrisiko 
  • 728 dage uden en respiratorrelateret lungebetændelse
  • 366 dage uden en CVK-infektion 
  • 600 dage uden tryksår på kvindeafdelingen, 127 dage uden tryksår på neurologisk afdeling og 208 uden tryksår ved hoftebrudspatienter
  • Betydeligt længere mellem AMI-dødsfald
  • Reduktion i antallet af hjertestop i huset 
  • En reduktion på 75 % i forbruget af permanente katetre på udvalgt afdeling.

 

 

Læs mere om Patientsikkert sygehus på www.patientsikkertsygehus.dk.

Læs mere om Patientsikkert Sygehus - Patientsikkert Sygehus