Miljø-minister går ind i forureningssag

Sætter en redegørelse igang for at se om lovgivning skal ændres.  

Hver dag lukkes der mellem 2000 og 10.000 liter forurenet vand ud i Horsens Fjord fra.

Det stammer fra en forurentet grund.

Men Region Midtjylland ikke gøre noget ved det.
Der er nemlig ikke råd - og regionen er ikke forpligtiget, sålænge grundvandet ikke er i fare.

Og det er det problem i lovgivningen, som miljøminister Karen Ellemann nu vil kigge nærmere på.