Mindst 32 huse på én vej kan fejlagtigt have fået varmecheck

Ifølge Fjernvarme Horsens får 45 adresser på Østerhåbsvej i Horsens og Hatting fjernvarme. TV SYDs optælling viser, at de fleste af dem har glemt at indberette det til BBR.

Udbetalingen af varmechecken har vakt en del debat de sidste dage.

TV SYD og andre medier har nemlig kunnet fortælle historier om boligejere, der har fået varmechecken, uden tilsyneladende at være berettiget til det. 

Omvendt er der også boligejere, der ikke har modtaget varmechecken, selvom de var berettiget til den.

Det er sandsynligvis sket, fordi oplysningerne i det såkaldte BBR-register ikke er ajour - hvilket er boligejernes - og i sidste ende også kommunernes - ansvar.

Derfor har TV SYD lavet en stikprøve ved at kortlægge varmekilderne på adresserne på Østerhåbsvej mellem Hatting og Horsens og krydstjekket med oplysninger fra Fjernvarme Horsens

Kortlægningen viser, at oplysningerne i BBR i mange tilfælde er ukorrekte.

Derfor kan flere af boligejerne på Østerhåbsvej potentielt have fået udbetalt varmechecken på 6.000 kroner fejlagtigt.

Hvad er BBR-registret?

I bygnings- og boligregistret (BBR) finder du oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Der er mange oplysninger om hver enkelt bygning, fx hvor de ligger, hvad de bruges til, deres størrelse og alder.

Oplysningerne i BBR anvendes til mange formål i både staten, kommunerne og i private virksomheder. Store pengestrømme er afhængige af BBR-oplysningerne. I det offentlige gælder det fx ejendomsskat og bloktilskud til boligstøtte.

Oplysningerne er normalt korrekte, men du skal som ejer altid være opmærksom på, at BBR-meddelelsen er opdateret.

Hvis du finder uoverensstemmelser mellem din bygnings registrering i BBR og de faktiske forhold, kan du rette de fleste oplysninger selv via selvbetjeningsløsningen Ret BBR her.

Kilde: BBR.dk

45 adresser får fjernvarme

Varmechecken på 6.000 kroner skal kompensere for stigende energipriser og er blevet udbetalt til 411.000 danske boligejere.

Når kortlægningen tager udgangspunkt i Østerhåbsvej i Horsens, er det fordi, der inden for de seneste fire år er blevet omlagt til fjernvarme - med undtagelse af de adresser, der har fået dispensation, fordi de for eksempel har varmepumpe.

TV SYDs optælling viser, at der er 51 enfamilieshuse på Østerhåbsvej.

Horsens Fjernvarme oplyser til TV SYD, at 45 adresser på Østerhåbsvej får fjernvarme.

Men det kan man ikke se i BBR-registret.

quote

Det er en kendt sag, at kvaliteten af oplysningerne på BBR ikke er alt for god

Jøren Ullits, lektor på Juridisk Institut, SDU

En gennemgang viser nemlig, at kun seks adresser er registreret med fjernvarme som varmekilde.

32 af adresserne står registreret til at være varmet op med naturgas og ejerne kan derfor potentielt have fået varmechecken udbetalt fejlagtigt - såfremt de opfylder de øvrige betingelser for at få den udbetalt.

Østerhåbsvej

TV SYDs optælling viser, at der er 51 enfamilieshuse på Østerhåbsvej.

Naturgas som varmekilde: 32

Flydende brændsel som varmekilde: 4

Varmepumpe som varmekilde: 7

Fjernvarme som varmekilde: 6

Træpiller som varmekilde: 1

Halm som varmekilde: 1

Kilde: TV SYDs optælling i BBR.dk

At man får fjernvarme er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan få varmechecken.

Det kommer an på, om fjernvarmeleverandøren bruger mere end 65 procent gas til opvarmningen. Det er dog ikke tilfældet på fjernvarmenettet i Horsens, hvor naturgas kun udgør 2,8 procent.

Derfor er ingen af boligejerne med fjernvarme på Østerhåbsvej berettiget til en varmecheck.

quote

Hele den her situation gør, at vi skal forholde os til, om vi skal gøre noget andet og mere i fremtiden

Bjarke Eriksen, direktør, Teknik og miljø, Horsens Kommune

Boligejernes - men i sidste ende også kommunens - ansvar

I første omgang er det boligejernes eget ansvar at rette oplysninger om deres bolig og derfor også boligens varmekilde.

Men i sidste ende er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med, om oplysningerne så også er ajour og reagere, hvis der er mistanke om forkerte oplysninger.

Det står der i 'Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret'.

Hvem har ansvaret for oplysningerne i BBR-registret?

Det juridiske grundlag for oplysningerne i BBR-registret er 'Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret'.

  • § 2. Ejere af landets faste ejendomme har efter reglerne i denne bekendtgørelse pligt til at påse, at den pågældende ejendom er registreret korrekt i BBR.


  • § 3. Kommunalbestyrelsen ajourfører BBR for alle faste ejendomme indenfor kommunens eget geografiske område.
  • Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ikke ansvarlig for, at ejeren har afgivet korrekte oplysninger. Kommunalbestyrelsen er dog forpligtet til at revidere ejerens oplysninger ud fra en sandsynlighedsbetragtning og skal reagere aktivt ved mistanke om uoverensstemmelse mellem de i BBR registrerede forhold og de faktiske forhold.


  • § 22. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en aktiv indsats for systematisk kontrol af oplysninger i BBR, således, at BBR-registreringerne er tidstro, korrekte og fyldestgørende for såvel eksisterende som påbegyndte bygninger, boliger, tekniske anlæg m.v.
  • Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan samkøre BBR-registreringerne med oplysninger fra andre datakilder med henblik på kvalitetssikring af data i registret.


Derfor har TV SYD spurgt direktør for Teknik og miljø i Horsens Kommune, Bjarke Eriksen, om kommunen har gjort nok i den sag.

Når man udruller så stort et projekt, skulle man så ikke sørge for at gøre borgerne opmærksomme på, at de skal ændre oplysningerne?

- Vi synes faktisk også, vi har forsøgt at gøre opmærksom på, at man skal huske at berigtige sine oplysninger. Vi skal holde fast i, at den her bevågenhed om varmekilder er rigtig stor lige nu. Så det er en god påmindelse om, at boligejerne har en rolle i forhold til, at BBR er retvisende, siger Bjarke Eriksen.

Når det nu står i bekendtgørelsen, at I skal gøre en aktiv indsats. Er det så noget, I ikke har prioriteret?

- Jeg synes faktisk, at vi har gjort en indsats ved, at vi i vores høringsprocesser om udrulningen af fjernvarme sort på hvidt gør opmærksom på, at man skal huske at berigtige sine BBR-oplysninger. Man kan altid diskutere, hvor meget eller lidt man skal gøre det. Men jeg synes, at vi har gjort noget.

Foretager I nogen form for stikprøvekontrol, så I sikrer jer, at oplysningerne er korrekte?

- Det har vi ikke gjort på nuværende tidspunkt i forhold til varmekilder. Det er et system, der er meget tillidsbaseret og baseret på, at den enkelte boligejer eller bygningsejer har styr på sine egne oplysninger.

Der står også i bekendtgørelsen, at kommunen har mulighed for at samkøre oplysninger fra BBR med fjernvarmeudbyderens oplysninger. Har I overvejet det?

- Det vil vi i hvert fald overveje. Men jeg vil også holde fast i, at det ikke er kommunens tilgang at være detektiv eller politimyndighed på varmekilder. Men hele situationen får os da til at forholde os til situationen. 

- Hele den her situation gør, at vi skal forholde os til, om vi skal gøre noget andet og mere i fremtiden. Det er helt oplagt, slutter Bjarke Eriksen.

Hvem kan få udbetalt varmecheck?

Husstande med under 650.000 kroner i årsindkomst, som har naturgasfyr eller fjernvarme fra naturgas eller el som opvarmningskilde kan få en såkaldt varmecheck på 6.000 kroner.

Det har et flertal i Folketinget vedtaget. Varmechecken er udbetalt til 411.000 husstande. Kravene for at kunne modtage støtte er:

  • Ens husstand er opvarmet af et gasfyr.
  • Ens husstand ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 procent, eller hvis man har en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigninger.
  • Ens husstand har el-radiatorer eller varmepumper som primær varmekilde, og man oplever en tilsvarende prisstigning.


Kilde: Dansk Fjernvarme

Ekspert er ikke overrasket

Lektor på juridisk institut på SDU, Jøren Ullits, er ikke overrasket over fejlene i udbetalingerne.

- Det er en kendt sag, at kvaliteten af oplysningerne på BBR ikke er alt for god, siger han.

Jøren Ullits vil dog ikke spekulere i, hvorvidt politikerne allerede fra start har vidst, at der med BBR-registret som grundlag ville være fejludbetalinger.

- Det er jo den afvejning, som politikerne må have foretaget sig på det tidspunkt i en meget højspændt situation, hvor det skulle gå stærk. Og så har man politisk prioriteret at basere sig på det her datagrundlag - måske i mangel på bedre. Men det er forholdsvist udbredt, at der er nogle udfordringer med datakvaliteten i BBR-registret. Det er ingen hemmelighed, siger Jøren Ullits.

Løsningen ville ifølge Jøren Ullits have været at sagsbehandle manuelt, men han understreger, at det ville have kostet flere ressourcer, og det er sandsynligvis derfor, at politikerne har valgt den automatiske løsning med BBR.

Haderslev Kommune har i øvrigt den højeste andel af varmecheck-modtagere i Syd- og Sønderjylland.

Her har 31 procent af boligejerne fået det skattefri, økonomiske plaster på energisåret.

I Fredericia Kommune er tallet 1 procent.

Energi-, klima- og forsyningsminister Dan Jørgensen (Socialdemokratiet) vil nu have undersøgt, om det er muligt at kræve varmechecken betalt tilbage, hvis den er udbetalt uretmæssigt.