TV der bevæger dig

Minister indvier ny sø

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen indvier i dag Gedved Sø, som er ét af tre nye naturområder i Syd- og Sønderjylland.

Gedved Sø indvies i dag. Foto: Michael Nielsen, TV SYD

I dag indvies et nyt vådområde i Horsens Kommune af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

'Gedved Sø' er navnet på den 30 hektar store sø, som ligger vest for Skanderborgvej og nord for Gedved by.

Søen er bare ét ud af tre nye naturområder i Syd- og Sønderjylland. Sønderborg og Haderslev er også begge på listen over steder, som har fået nye naturområder.

Kom og køb dårlig jord, tak!

I disse år opkøber landsbrugsstyrelsen lavtliggende landbrugsjord, som omdannes til søer og våde enge i samarbejde med kommunerne og Naturstyrelsen. Og det er en gevinst for jordejere med landsbrugsjord af dårlig kvalitet.

- Lavtliggende landsbrugsjord bliver ofte oversvømmet og kan derfor være besværligt for landmanden at dyrke. Til gengæld er områderne lige sagen for vores vilde fauna og flora, og samtidig bidrager områderne til at fjerne kvælstof fra vandmiljøet, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Vådområderne reducerer udledningen af kvælstof og fosfor og bidrager dermed til forbedringen af vandkvaliteten i søer og forde. Samtidig får Danmark flere naturområder, hvor vilde dyr og planter kan etablere sig.

Mere vand giver mindre vand

I Gedved kommer søen til at betyde mindre kvælstof til vandmiljøet og dermed en forbedring af vandmiljøet i Horsens Fjord.

Derudover kommer projektet også til at supplere Horsens Kommunes klimaindsats ved at kunne virke som buffer ved kraftige regnskyl, så risikoen for oversvømmelser af beboede områder fremover kan minimeres.