Mistanke om svinepest på Danish Crown i Horsens

Der er fredag morgen opstået mistanke om svinepest på Danish Crown i Horsens. Veterinærmyndighederne er gået i gang med undersøgelser på slagteriet, hvor produktionen foreløbig fortsætter - men der sendes ikke varer ud fra slagteriet i øjeblikket.

Det oplyser driftsleder Jørn Kjær på Danish Crown Horsens til TV SYD.

Danish Crown i Herning var et par dage først i maj lukket ved mistanke om svinepest.

Det vil have enorme konsekvenser for Danmarks eksport af svinekød ved et udbrud af svinepest, hvorfor både landmænd, slagterier og de veterinære myndigheder er meget opmærksomme på tegn på svinepest.

Sidste år eksporterede de danske svineproducenter for 32 milliarder kroner.

Der opstår jævnligt mistanke om svinepest i Danmark. Der har ikke været udbrud af klassisk svinepest i Danmark siden 1933. Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark.

Svinepest er en meget smitsom husdyrsygdom, der rammer grise. Den er dog ikke farlig for mennesker. Kommer man i kontakt med et smittet dyr, så udgør det ikke en sundhedsmæssig risiko.

Sygdommen smitter, enten når en syg gris kommer i kontakt med en anden eller indirekte gennem foder og vand.

Hvis der udbryder svinepest, skal syge grise aflives, og staldene desinficeres. Der skal oprettes tre kilometers beskyttelseszoner og 10 kilometers overvågningszoner omkring de smittede og de udsatte grise.