Moderne tider for tobakken

Industrimuseet i Horsens har fået en stor bevilling til nye udstillinger, og det betyder bl.a. at tobakkens historie bliver moderniseret.

Industrimuseet har fået to store beløb fra Augustinus Fonden og Else & Poul Petersens Fond. Nu er der penge til en større nyopsætning af udstillingerne og en moderniserng af tobaks-udstillingen, som nu er lukket.

Tobaks-udstillingen blev etableret i 1989 for at vise, hvordan der i sin tid blev lavet cigarer og skrå. Tiden er løbet fra udstillingen, og som led i museets nyopsætning  bliver tobakken opdateret til perioden 1985 til 1996, så den moderne fabrikation af tobak bliver skildret.

Tobaks-bog på vej

I museumsgaden fra 1950/60-erne er museet ligeledes i gang med at nyopsætte. Der er kommet en manufakturforretning til, og snart er en ny opsætning af tobaksforretningen færdig, så gæsterne kan se ikke alene produktionen, men også detailhandel. 
 
Den historiske baggrund for forandringerne er tobakkens tid i Horsens. Museets registrator John Juhler Hansen arbejder med en bog om tobakken. Bogen udkommer i foråret 2011, og John Juhler Hansen er allerede godt i gang.

Netop i Horsens findes et meget fyldigt materiale, som ikke tidligere er benyttet. Dertil kommer materiale i form af interviews og arkivmateriale hos private med tilknytning til tobaksindustrien.

Ny afdeling på vej

Hans og Jens Poul Petersen, der repræsenterer Else & Poul Petersens Fond, har selv drevet tobaksvirksomhed i Horsens, og fra deres store samling har museet modtaget en række fine genstande, som senere vil indgå i en helt ny afdeling om Reklame & Branding.
 
Hans Poul Petersen er meget tilfreds med, at det nu er lykkedes at få så mange midler på plads, at tobakkens historie i Horsens får gennemgået og vist sin historie.
 

Stor industri

- Selv om det ikke er in at ryge for øjeblikket, kan man jo ikke komme udenom, at tobaksindustrien har haft en meget stor betydning i Horsens, både med mange arbejdspladser og en stor økonomi, men også i form af grene ud til andre brancher, som levede af underleverancer. Min bror og jeg er glade for, at vi kan bidrage til at fortælle historien, og kommende generationer kan få et nuanceret historisk blik på en industri, som i dag mest er kendt for, at folk står udenfor og fryser.

Danmarks Industrimuseum har modtaget to donationer på henholdsvis kr. 180.000 fra Augustinus Fonden og kr. 450.000 fra Else & Poul Petersens Fond.