To motorvejsuheld giver køkørsel i begge retninger

Fredagstrafikken er præget af kørkørsel i både nord- og sydgående retning på E45 efter uheld i begge retninger.

To forskellige uheld giver problemer i eftermiddagstrafikken.

Begge steder er to biler stødt sammen uden at nogen personer er kommet til skade, men oprydningsarbejdet giver anledning til køkørsel på motorvejen. Det ene uheld er sket på E45 i nordgående retning omkring Horsens, nærmere bestemt før afkørsel Horsens S. Det andet uheld er sket ved motorvejskryds Kolding på E20/E45 i sydgående retning.

Fra Sydøstjyllands Politi er meldingen, at man må væbne sig med tålmodighed.