TV der bevæger dig

Nu er der navn på din sygdom

Patienter har ret til at få at vide, hvad de fejler. Fra 1. september skal patienterne have en såkaldt udredning inden for en måned, og det giver ekstra arbejde på sygehusene.

Hurtig udredning skal helst føre til en hurtigere behandling.

I Region Midtjylland har sygehusene besluttet at holde aften-konsultation hver tirsdag. Det giver mulighed for at få flere patienter undersøgt, og regionsformand Bent Hansen tilføjer, at det også giver mulighed for en hurtigere behandling.

Mindre ventetid

Bent Hansen siger, det har været en stor udfordring at skulle udrede patienterne inden for en måned. Der er gjort meget for at forkorte ventelisterne, og det har i visse tilfælde været muligt at bringe ventetiden ned til nul dage.

- Vi er så godt som i land, siger Bent Hansen, men inden for nogle specialer er der stadig problemer, som ikke er løst.

Udredningen skal foregå inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis det ikke er muligt, skal patienten have en skriftlig plan for det videre forløb.

Udredning inden for en måned gælder ikke for akutte og psykiatriske patienter, eller patienter der i forvejen er omfattet af en lov om maksimale ventetider for livstruende sygdomme.

Private sygehuse

Region Syddanmark vil bruge de private sygehuse, hvis regionens egne sygehuse ikke kan nå at udrede en patient inden for en måned. Men regionsformand Carl Holst understreger, at regionens egne sygehuse først skal spørges, og hvis ikke de kan nå det, bliver opgaven overladt til andre offentlige sygehuse eller private.

- Vi sender et klart signal til vort eget system, siger Carl Holst. Hvis I ikke kan løse opgaven til rette tid og til den rigtige pris, så overlades opgaven til andre sygehuse, der kan. Det skærper vort eget sygehusvæsen og sikrer patientens rettigheder.

Målsætningen er, at sygehuset indkalder patienten, senest to dage efter det har modtaget en henvisning fra den praktiserende læge. Alle patienter skal til en undersøgelse inden for 14 dage.