TV der bevæger dig

Nu er det cool at lave lektier

Børnene i en forhenværende ghetto i Horsens har gjort det cool at lave lektier. Det er med til at ændre ånden i kvarteret.

03:52

Børn - primært af anden etnisk herkomst - flokkes i lektiecafeen.

1 af 2

Axelborg-kvarteret i Horsens var helt frem til 2010 med på ghetto-listen. Det er det ikke mere.
 
Kvarterets børn har nemlig ambitioner. Nu er det et sted, hvor det er cool at lave lektier.

50 børn

Lektiecafeen har åbent en dag om ugen. På gode dage kommer der over 50 børn.

Og på kvarterets skole, Søndermarksskolen, kan de mærke, at eleverne kommer i lektie-cafeen. De har styr på lektierne.

Og de unge har fået smag på gode karakterer. TV SYD har besøgt lektiecafeen som drives af Ungdommens Røde Kors. Og bl.a. mødt unge, som har fået 10- ot 12-taller i fysik og matematik.

for alle klassetrin

Cafeen åbnede i januar. Oprindelig var den tænkt som et tilbud til børn op til 3. klasse. Men søgningen var så stor, at den nu er åben for alle klassetrin.

Det er unge frivillige gymnasieelever, som hjælper til med lektierne.  

På Ungdommens Røde Kors' hjemmeside kan du få et overblik over, hvor de også driver lektie-cafeer. www.urk.dk

Ungdommens Røde Kors