Nu skal der dyrkes tang

En dambruger og en havbruger fra Snaptun ved Horsens Fjord har besluttet sig for at finde nye metoder, hvor man kan tjene penge på havet. Valget er faldet på tang, skriver Dansk Fiskeritidende.

De fleste danskere opfatter tang som ildelugtende ukrudt fra havet, der
er skyllet op på stranden. Men tangens mange vitaminer og næringsstoffer gør i virkeligheden tang særdeles velegnet til at spise. Og tang er små småt ved at finde indpas på de danske borde.

Anders Østergaard Pedersen, indehaver af Hjarnø Dambrug ApS., vil i første omgang forsøge sig med at sætte tyve liner med tangsporer af
arten sukkertang ud i havet for at lade det gro henover efteråret.

Forsigtig sats

Tæt på Hjarnø Dambrug holder Snaptun Fisk Export til. De to små fiskevirksomheder er i dialog og vil drage nytte af hinandens
erfaringer. Snaptun Fisk Export vil også så småt forsøge
sig med at dyrke tang. Her vil man ifølge sales manager Tim H. Petersen ligesom Hjarnø Dambrug ApS. forsøge sig med 20 liner,
hvorefter man afventer resultatet af dyrkningen og
markedets udvikling, før man tør satse mere på tangdyrkningen.