TV der bevæger dig

Ny uddannelse med jobgaranti

Hvis du tager en nyoprettet uddannelse i Horsens, er du sikker på at få et job.

Stadigt mere ekstremt vejr udløser en ny uddannelse i Horsens.

Et stadigt mere ekstremt klima udløser en ny uddannelse i Horsens: Forsyningsingeniør.

Det er vigtigt og bliver endnu mere vigtigt at kunne håndtere skybrud, havspejlsstigninger, spildevand og vandforsyning.

Det er baggrunden for den nye uddannelse som forsyningsingeniør på VIA University College i Horsens, skriver Ingeniøren.

Ifølge skolen er der så udtalt et behov for den slags ingeniører, at der allerede nu - inden uddannelsens overhovedet begyndt - er udstedt en jobgaranti på minimum 20 job, ligesom praktikpladserne også allerede er garanteret.

Uddannelsen udbydes både på dansk og engelsk, eftersom klimaforandringerne ikke kun kommer til at påvirke Danmark.

- Vi tror, der er et internationalt marked på området, og vi tror, vores teknologier vil blive efterspurgt i udlandet. Der vil også være danske studerende, der gerne vil ud at arbejde globalt, som her kan blive klædt godt på, siger uddannelseschef Lotte Thøgersen.