TV der bevæger dig

P-pillesag er ikke forældet

Trine Appelon fra Horsens blev skadet af p-piller. Systemet afgjorde, at sagen er forældet, men sundhedsminsteren har ophævet forældelsesfristen.

02:01

Trine Appelon - skadet af lægemiddel.

1 af 2

- Med det forløb, som jeg har oplevet gennem 13 år, så vil jeg se det, før jeg tror det, siger Trine Appelon i dag til TV SYD.

Hun vil i morgen kontakte sin advokat for at undersøge, om sagen kan genoptages.

Syv blodpropper

Trine Appelon fik syv blodpropper på grund af P-piller. Hun kan ikke arbejde i dag på grund af smerter - og modtager førtidspension.

Men Lægemiddelskade-ankenævnet vil ikke behandle hendes erstatningssag fordi den er forældet. Det er nemlig over ti år siden, at hun fik pillerne.

- Jeg er blevet tilkendt førtidspension ene og alene på grund af de skader, som er sket. Og så vil man ikke behandle min sag, fordi man tolker dansk retspraksis forkert, siger hun til TV SYD. Det er ikke okay at behandle syge mennesker på den måde.

Kaffe med Kurt

Trine Appelon optrådte i TV SYDs Kaffe med Kurt, hvor hun erklærede, at hun ville rejse penge til en retssag.

- Om jeg så skal optræde nede på Søndergade i min kørestol...

Flere folketingsmedlemmer har taget sagen op. Bl.a. Venstres Troels Lund Poulsen.

Og nu har sundhedsminisgter Astrid Krag set på reglerne. Og hendes afgørelse er klar:

- ...hensynet til lægemiddelproducenter skal ikke veje tunere end tilskadekomnes mulighed for at opnå erstatning, selv om der er gået 10 år, siden lægemidlet sidst blev udleveret, skriver ministeren i et svar til Troels Lund Poulsen.

SE indslaget i Kaffe med Kurt her.