TV der bevæger dig

Patient-assistenter skal sikre bedre information i venteværelset

Hospitalsenheden Horsens har ansat tre patientassistenter til at tage sig ekstra godt af patienterne på Akutafdelingen. Patientassistenterne skal bl.a. sørge for, at patienter i venteværelset får den information, de har brug for.

Vi kan gøre ting for patienterne, som kan være svært for det øvrige plejepersonale at få tid til, forklarer to af de tre nye patientassistenter, Helle Kjærsgaard Jørgensen og Dagny Krogh Vinjeborg.

Hvem henter et ekstra glas vand til patienten? Hvem informerer om eventuel ventetid? Og hvem tager en ekstra snak med de pårørende?

Det gør patient-assistenterne, som patienter og pårørende nu kan møde i Akutafdelingen i Horsens.

Patientassistenternes fornemste opgave er at sørge for, at patienter og pårørende føler sig velkomne på afdelingen. De indgår derfor i en dialog med patienterne for at høre, om de mangler en smertestillende ispose, noget læsestof eller følgeskab til en undersøgelse. Det fortæller Hospitalsenheden Horsens i en pressemeddelelse. 

Læs også 9.100 kvadratmeter hospitals-byggeri er sat i gang i Horsens

 - At være patientassistent er simpelthen et drømmejob for os, fordi vi kan gøre en masse gode ting for patienterne, som det kan være svært for det øvrige plejepersonale at få tid til, forklarer to af de tre nye patientassistenter, Helle Kjærsgaard Jørgensen og Dagny Krogh Vinjeborg.

 

 Vi kan gøre en masse gode ting for patienterne, som det kan være svært for det øvrige plejepersonale at få tid til

Helle Kjærsgaard Jørgensen og Dagny Krogh Vinjeborg, patient-assistenter, Hospitalsenheden Horsens.

Patientassistenterne har alle en sundhedsfaglig baggrund som sosu-assistenter med mange års praktisk erfaring. De kan derfor klinisk observere patienter og blive det naturlige bindeled mellem patienter og andre fagprofessionelle på afdelingen.

Baggrunden for ansættelsen af de tre patientassistenter er bl.a. et ønske om at sikre ventede patienter i Skadestuen den information, de hver især har brug for.

En ny patienttilfredshedsundersøgelse, LUP'en (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed) viser nemlig, at hospitalets akutte patienter generelt er meget tilfredse med det samlede besøg på Skadestuen. Men patienterne kan godt bruge mere information, hvis de kommer til at vente.