TV der bevæger dig

Politiets Task force flytter fra Horsens til Aarhus

Politiets Task Force Vest, der hidtil har hørt hjemme i Horsens, har fået nyt navn og er flyttet til Aarhus.

Politiinspektør Brian Voss Olsen er chef for Særlig Efterforskning Vest.

Politiet har netop åbnet to nye og store særlige efterforskningsenheder – Særlig Efterforskning Vest (SEV) ved Østjyllands Politi og Særlig Efterforskning Øst (SEØ) ved Københavns Politi – med et meget stort antal efterforskere, analytikere, specialister og anklagere, som er dedikeret til at efterforske og retsforfølge tung organiseret kriminalitet.

Det skal styrke indsatsen mod rockere, bander og andre organiserede kriminelle. Med etableringen af Særlig Efterforskning Øst og Vest nedlægges de tre tidligere task forces (Task Force Indbrud, Task Force Øst og Task Force Vest).

Task Force Vest havde hjemme på politigården  i Horsens og var ledet af politiinspektør Brian Voss Olsen. Han og mange af medarbejderne på Task Force Vest indgår nu i Særlig Efterforskning Vest i Aarhus, hvor  Brian Voss Olsen bliver chef.

De kriminelle netværk breder sig i dag ud over mange forskellige typer af forbrydelser. Det kan være borgernær kriminalitet som indbrud, tyverier eller handel med narkotika, eller den mere lyssky kriminalitet som f.eks. handel med våben eller mennesker.
De to nye enheder bliver førende inden for efterforskningsekspertise og ny teknologi.

Særlig Efterforskning Vest dækker og arbejder på tværs af de seks politikredse, der hører hjemme vest for Storebælt.

- Vi ser på forbrydelsens karakter fremfor, hvor den er foregået og arbejder på tværs af politikredsene - og i nær samarbejde med dem. Vi får et stærkt efterforskningsfagligt miljø til at teste, udvikle og forfine efterforskningsmetoder, og det vil hele dansk politi få glæde af i indsatsen mod organiseret kriminalitet, siger politiinspektør Brian Voss Olsen, Særlig Efterforskning Vest, til TV SYD.

Fakta om Særlig Efterforskning

Den særlig komplicerede og kredsoverskridende kriminalitet er i vækst. Nye kriminalitetstyper og fremgangsmåder vinder indpas, og den teknologiske udvikling giver til stadighed de kriminelle nye muligheder, hvilket i stigende grad vanskeliggør efterforskningen og retsforfølgningen for politiet og anklagemyndigheden. Samtidig er de kriminelle grupper og netværk blevet mere mobile og omstillingsparate, og de opererer på tværs af både kreds- og landegrænser.
De to særlige efterforskningsfællesskaber – Særlig Efterforskning Øst og Vest – placeres under hhv. Københavns Politi (Karlslunde indtil videre) og Østjyllands Politi (Aarhus), bemandes med et meget stort antal efterforskere, specialister, analytikere og anklagere fra hele landet og skal tilsammen dække alle politikredse.