TV der bevæger dig

Politikere på speed-dating

Politikerne i Horsens Kommunes udvalg for Teknik og Miljø skal vide mere om, hvad embedsmændene i forvaltningen laver. Derfor inviteres de til speed-dating med embedsmændene.

Direktør Tom Heron sender politikerne på speed-dating med embedsmændene.

Det kommer til at foregå i løbet af godt to timer, hvor politikerne besøger de forskellige afdelinger. Under hvert besøg, der varer ca. 20 minutter, mødes to politikere med to medarbejdere, hvorefter turen går videre til næste afdeling.

- Verden er blevet mere kompleks forstået på den måde, at der hele tiden dukker nye love og regler op på Teknik og Miljø-området, som påvirker mange borgeres og virksomheders dagligdag, siger Tom Heron, der er direktør i Teknik og Miljø. Det kan være svært at overskue, så derfor prøver vi at slå dørene op på rådhuset for at synliggøre embedsmændenes arbejdsform og ?gange og de regler, som vi arbejder under. Vi tager også ud i marken og har for eksempel lige haft udvalgsmedlemmerne med på et miljøtilsyn på en landbrugsbedrift. Alt sammen med det formål at styrke den demokratiske proces.

Deltagerne lægger vejen forbi Ejendomscentret, Natur og Miljø, Sekretariatet, Byg og Erhverv, Affald og Trafik, Plan og By og TM Digital. Det hele foregår torsdag den 27. marts.

 

Fakta

Teknik og Miljøudvalget i Horsens består af:

Formand Ole Pilgaard Andersen (DF) Næstformand Niels Peter Bøgballe (S) Thomas Monberg Andersen (S) Lars Skytte Nielsen (S) Allan Kristensen (S) Tina Naldal (S) Kristian Dyhr (V) Ingerlise Thaysen (V) Jørgen Korshøj (V) Jens Pedersen (V) Dan Ingemann Jensen (I)