TV der bevæger dig

Regionshospitalet Horsens får flere operations-stuer

Regionshospitalet Horsens får nu seks nye operations-stuer i det tidligere dagkirurgiske center. Stuerne er et af hospitalets mange ny- og ombygningsarbejder frem mod 2020.

Der bygges og udvides i stor stil i og omkring Regionshospitalet i Horsens.

Da Regionshospitalet Horsens åbnede dørene til et spritnyt dagkirurgisk center i august, blev lokalerne i det tidligere center samtidig frigivet til nye formål.

Med de seks nye stuer kan flere patienter fremover blive opereret i Horsens, idet der er tale om en kapacitetsudvidelse på én stue i forhold til i dag. Fire af de nye stuer indrettes til operation af ortopædkirurgiske patienter og to til gynækologiske operationer, herunder kejsersnit.

Opførelsen af de nye stuer sker som den første af to etaper, som skal resultere i en ny og moderne operationsafdeling. Anden etape gennemføres først fra 2015 i forbindelse med etableringen af en helt ny bygning ud mod Sundvej i Horsens.

Lokalerne, som bygges om til de seks nye stuer, er på ca. 1.000 kvadratmeter, og de nye stuer forventes at blive taget i brug i løbet af 2015.

Regionshospitalet Horsens tager imod et stadigt stigende antal patienter. Hvor hospitalet før kommunalreformen i 2007 dækkede et optageområde på 140.000 indbyggere, så tilbyder hospitalet i dag akut og planlagt behandling for 212.000 indbyggere fra primært Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder Kommuner.

Prognoser fra Danmarks Statistik forudser befolkningstilvækst i området på i snit over 1.000 personer årligt frem til 2040.