Robotterne er kommet for at blive

Moderne industrirobotter indtog torsdag Industrimuseet i Horsens.

Dansk Robot Netværk stod bag udstillingen, der var velbesøgt af repræsentanter for virksomheder i landsdelen.

Udstillingen har tidligere været i Sønderborg.

Dansk Robot Netværk ønsker at udbrede kendskabet til robot-teknologi.

- Hvis vi skal klare os i konkurrencen med lavtlønslande, må vi øget automation og brug af robotter, siger formand Steffen Enemark, Dansk Robot Netværk.

Robotter og automation medvirker til at skabe flere job end de afskaffer.