Sidste punktum sættes i 11 år lang Bilka-sag

Efter 11 år og en lang række retssager sætter Højesteret nu sidste punktum sagen om Bilka-varehuset i Horsens. Det er De Samvirkende Købmænd, der kører sagen mod Naturklagenævnet, der for år tilbage lovliggjorde det ellers ulovligt opførte Bilka i Horsens.

Sagen, der behandles i Højesteret i morgen, har været 11 år undervejs i retssystemet. Sidste år forholdt højesteret sig til en erstatningssag med et krav på 22 mill. kr., som De samvirkende Købmænd og Coop havde anlagt mod Horsens Kommune og Naturklagenævnet på vegne af Kvickly X-tra og tre Aktiv Super-butikker.

Højesteret skulle da tage stilling til, om butikkerne havde været udsat for ulovlig konkurrence fra Bilka. Den sag vandt Horsens Kommune og Naturklagenævnet.