Socialrådgivere stopper skolebørns pjækkeri

Socialrådgivere, der er udstationeret på folkeskoler i Horsens Kommune, har nedbragt elevers pjæk med 25 procent.

For to år siden besluttede Horsens Kommune at sende socialrådgivere ud på skolerne for blandt andet at nedbringe elevernes fravær.

På Østbirk Skole er elevernes ulovlige fravær er faldet med 25 procent  fra 2013 til 2015.

Ordningen på Østbirk Skole indebærer, at der hver onsdag sidder en socialrådgiver klar på skolen med råd og sparring til lærere, forældre og elever. Rådgivningen sker altid efter forudgående aftale med en lærer. Det fortæller Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

- Socialrådgiveren er trænet i at se et mønster i elevernes fravær. Derfor kan vi nu langt hurtigere få en snak med forældrene, hvis deres barn pludselig begynder at blive væk fra undervisningen eller på anden måde udviser bekymrende adfærd. Socialrådgiveren har desuden en tæt kontakt til kommunens Familieafdeling og kender de muligheder, der er her og i frivilligt regi. Det sikrer, at der bliver trukket i de rigtige håndtag i de tilfælde, hvor der er brug for yderligere hjælp, siger Jette Bojsen, der er koordinator for skolens ressourcecenter.

Der kan  være vidt forskellige årsager til, at eleverne bliver væk fra undervisningen. Nogle elever mistrives på grund af  forhold i hjemmet eller i skolen, hvilket for eksempel kan give sig udslag i mave- eller hovedpine. Andre elever bliver hjemme, fordi deres forældre ikke magter den konflikt, der kan ligge i at få dem sendt i skole.

- Uanset årsagen giver ordningen os nu mulighed for at føre en systematisk opfølgning på fraværet. Det gør, at vi på et langt tidligere tidspunkt kan opspore en elev, hvor der kan være grund til bekymring og sætte ind med en målrettet forebyggelse i et samarbejde mellem skolen og hjemmet, siger socialrådgiver Charlotte Kørup Høgel.

Horsens Kommune råder over i alt fire skole- og dagtilbudssocialrådgivere, der alle er ansat i Familieafdelingen. Ordningen dækker alle skoledistrikter inklusiv dagtilbudsområdet.