Søhelt mindes i Østbirk

Søhelten Peder Skram bliver mindet, når søværnet 10. august markerer 500 års jubilæum.

Marinehjemmeværnet vil lægge kranse på Peder Skrams grav på Østbirk Kirkegård ved Horsens.

Peder Skram blev kaldt Danmarks vovehals. Han blev chef for Danmarks flåde, da han i 1535 satte Lübeck?s flåde ud af spillet ved et stort søslag i Svendborgsund.

Peder Skram blev født omkring 1503 og døde i 1581.

Han var af adelsslægt. I 1518 begyndte han en militær løbebane og blev et par år senere søofficer.

Peder Skram udmærkede sig i Christian 2.s krige mod Sverige.
 
Skram-slægten stammer fra Østbirk, hvor Peder Skram ejede herregården Urup.

Han var gift med Elsebe Krabbe, og parret fik 18 børn. Tre af døtrene døde ved fødslen og kun én af sønnerne og syv af døtrene overlevede deres forældre.