TV der bevæger dig

Stormrådet: Der var stormflod

Stormrådet har mandag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande i weekenden steg til et meget højt niveau efter stormen Ingolf.

Her var der stormflod den 29. og 30. oktober 2017 Foto: Stormrådet

Med stormrådets afgørelse betyder det, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført. 

Rådet har afgjort, at der var stormflod fra den gamle Lillebæltsbro i syd til nord for Horsens fjord - en såkaldt 20 års hændelse.

Hvad gør man, hvis man har haft stormflod?

Hvis man har været ramt af stormflod, skal man anmelde skaderne til det forsikringsselskab, hvor man har sin brandforsikring, senest den 31. december 2017. Man kan anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte sit forsikringsselskab.

Når skaden er anmeldt, får man besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.  

Her var der stormflod:

  • På den jyske østkyst: Fra Gåsehage syd for Ebeltoft mod syd til den gamle Lillebæltsbro.
  • På den fynske nordkyst: Fra den gamle Lillebæltsbro over Bogense, Odense, Kerteminde og Nyborg til Åbyskov nordøst for Svendborg.
  • På Sjællands nordvestkyst: Fra Skælskør ved Tudsehage over Korsør, Kalundborg og Sjællands Odde til Korshage nord for Rørvig.
  • På Lollands og Falsters nordkyst: Fra Tårs færgehavn over Bandholm Guldborgsundbroen og til Farøbroen
Mere vejr