TV der bevæger dig

Succes med fast læge på plejehjem

Erfaringerne med at have en fast, praktiserende læge tilknyttet beboerne på plejehjem i Horsens betyder færre dyre indlæggelser. Det skriver Horsens folkeblad lørdag.

(Arkivfoto)

Syv plejehjem - heriblandt Gefionshave i Horsens - har været med i et projekt med en fast tilknyttet praktiserende læge. Socialministeriet stod bag.

Forsøget har givet så flotte resultater, at udvalget for velfærd og sundhed i Horsens Kommune nu vil udvide ordningen.

Evalueringen viser, at flere beboere på plejehjemmene slap for en kort indlæggelse på sygehuset, færre blev genindlagt, og færre blev indlagt med lidelser, der kunne have været forebygget.

Langt størstedelen af stedets 40 beboere har valgt en bestemt huslæge, men vil beboere hellere beholde deres egen læge, må de også det.

Skal huslægen være et tilbud til alle beboere på kommunens plejecentre, skønnes det at koste ca. 2,8 mio. kr.

Læs hele artiklen her