TV der bevæger dig

Svineproducenter klar til at bygge

En MEGAFON-måling viser, at hver fjerde af Danish Crowns slagtesvineproducenter vil opfører nye stipladser, hvis de får mulighed for at modtage økonomisk støtte fra slagteriarbejderne.

Målingen er foretaget blandt 500 ud af Danish Crowns 1.200 største slagtesvineproducenter.

Ud af de 500 andelshavere svarer 26 pct., at de vil bygge nyt, hvis de fik en medfinansiering fra slagteriarbejderne på 20-30 pct.

Sammenlagt har de planer om at bygge 277.265 stipladser, hvilket i runde tal vil sige en øget produktion på 1,1 mio. slagtesvin om året.

MEGAFON-målingen viser også, at producenterne løber panden mod bankboksen, når de ansøger om finansiering til nybyggerier.

Således svarer 37 pct., at det er problemer med finansieringen, der afholder dem fra at bygge nyt.

27 pct. svarer, at de ikke kan bygge nyt, fordi de venter på, at kommunen får behandlet deres miljøansøgning.

13 pct. svarer, at de ikke kan bygge, fordi de har fået afslag på deres miljøansøgning.

Resultatet er ifølge direktør i DC Ejerservice Vagner Bøge ganske overvældende.

- Vi var godt klar over, at mange producenter har ønsker om at udvide og forny deres stalde, men omfanget overrasker mig. Det siger noget om, hvor svært de har ved at få finansieringen på plads, siger Vagner Bøge.

 

Fakta om aftalen:

Tillidsmandskollegiet i Danish Crown fremlagde tirsdag i sidste uge et historisk forslag om at investere op mod 600 mio. kroner af slagteriarbejdernes løn i produktionen af danske slagtesvin over de næste fire år.

 Forslaget har mødt bred politisk opbakning, ligesom også banker og kreditforeninger melder klart ud, at de påskønner slagteriarbejdernes forslag og er parat til at bakke finansieringen af nye stalde op.

Beslutter slagteriarbejderne i Danish Crowns Svinekødsdivision DC Pork sig for at investere 600 mio. kroner i at øge slagtesvineproduktionen i Danmark, bliver pengene placeret i en investeringsfond. Med opbakning fra landmænd og finansieringsinstitutter bliver der samlet set tale om investeringer i svineproduktionen på op mod tre mia. kroner.

Forslaget forventes at øge slagtesvineproduktionen med op til tre millioner slagtesvin over de næste fire år. Lykkes det, vil det ikke kun sikre eksisterende danske arbejdspladser, men også at der kan etableres nye. Det er nemlig en betingelse for at modtage støtten, at grisene leveres til Danish Crowns danske slagterier.