Sygehus i Horsens overlever spareplan

Fødeafdelingen på sygehuset i Horsens overlever besparelser på en halv milliard kroner i Region Midtjylland.

I stedet er der lagt op til, af fødeafdelingerne på sygehusene i Silkeborg og Holstebro skal lukkes, så der i fremtiden kun er fem fødesteder i Region Midtjylland.

Fødende fra Skanderborg, som i dag hører under Silkeborg, skal bruge fødeafdelingen i Horsens.

Sygehuset i Horsens skal samarbejde med Skejby i Århus om for tidligt fødte børn.

Antallet af fødsler i Horsens stiger fra 2.000 til 2.300 om året.

Fødeafdelingen får nu mulighed for at bygge en ny afdeling. Byggeplanerne blev stillet i bero med udsigten til besparelser.

Spareplanen

Region Midtjylland kom mandag med forslag til, hvordan regionen sparer 500 millioner kroner. Det kommer oveni, at regionen i forvejen har vedtaget massive besparelser, så regionen samlet sparer 776 millioner kroner over de kommende to år.

1.500 arbejdspladser står til at blive nedlagt. Der er endnu ikke overblik over, hvor stillingerne nedlægges, men både sygehuspersonale, administration og ledelse må lægge for. 105 senge nedlægges.

Du finder hele spareplanen på Region Midtjyllands hjemmeside.