Telefon-storm om kontanthjælp

De ændrede betingelser for kontanthjælp får mange borgere til at ringe til Ydelsesafdelingen i Horsens Kommune for at få mere at vide om konsekvenserne af den nye kontanthjælpsreform.

- Vi oplever en del frustrerede borgere, som ringer til os, fordi de har brug for en snak om, hvilke konsekvenser de kan vente sig af reformen, fortæller Pernille S. Therkelsen, der er afdelingsleder i Ydelsesafdelingen.

Når kontanthjælpen i denne kommer til udbetaling for januar, vil det først for alvor gå op for mange, at de går væsentlig ned i ydelse.

For at give borgerne den bedst mulige service har Ydelsesafdelingen en faglig koordinator ansat, der blandt andet skal hjælpe med at få reformen godt i gang. Det handler om, at borgerne mødes med forståelse og får en fyldestgørende forklaring på deres spørgsmål.

- Reformen kan få store konsekvenser for borgerne, og det kan være en omfattende opgave for medarbejderne at svare på deres spørgsmål. Derfor skal koordinatoren bistå med at få formidlet de informationer, borgerne har brug for, så de kan komme videre med deres liv på den bedst mulige måde, siger Pernille S. Therkelsen.

I takt med de stigende henvendelser oplever Ydelsesafdelingen også en stigning i antallet af klagesager.

- Borgerne må gerne klage, og vi oplever, at flere gør det, siger Pernille S. Therkelsen.

Ydelsesafdelingen har for øjeblikket en ekstra vagt gående, som skal sikre såvel borgere som ansatte mod uhensigtsmæssig opførsel, når halveringen af kontanthjælpen er en realitet sidst på måneden.

- Vi ved ikke, hvordan situationen vil udvikle sig, men indtil nu er der forholdsvis ro på. De få borgere, som højlydt giver udtryk for deres frustration, får sig en snak med vagten eller personalet, og på den måde ender tingene stille og roligt, siger Pernille S. Therkelsen.