Tørring fortrænger Horsens på midtjyske motorvejs-skilte

Vejdirektoratet ændrer skiltene på Midtjyske Motorvej, så der bliver plads til både Tørring og Ølholm, mens der ikke længere skiltes mod Horsens.

Siden åbningen af motorvejen den 30. september 2013 mellem Vejle og Herning har Tørring blot været markeret med et lille gult skilt i rabatten 250 meter før frakørslen. Et skilt, som af Vejdirektoratet var tænkt som en midlertidig løsning, indtil folk havde lært, at det er her, man skal dreje fra til Tørring.

Sammen med Tørring Udviklingsråd og Handelsstandsforeningen har Hedensted Kommune dog argumenteret for ændring af skiltningen. Vejdirektoratet imødekommer nu ønskerne.

- Det er rigtigt positivt, at vores argumenter har flyttet Vejdirektoratets forståelse for, hvad der er vigtigt for vores borgere og de, som besøger os. Der er fundet en god løsning, der i efteråret vil medføre, at skiltningen mod Tørring kommer op på de store blå oversigtstavler, fortæller borgmester Kirsten Terkilsen.

Den permanente skiltning mod Tørring kan kun lade sig gøre ved at skiltningen til Horsens fjernes fra motorvejstavlerne. Af hensyn til trafiksikkerheden har Vejdirektoratet nemlig en begrænsning på, hvor mange byer der må henvises til på én tavle.