Trafikforsker: Større vogntog kan fjerne hver femte lastbil

Antallet af lastbiler ved særligt Horsens og Kolding er eksploderet. Trafikforskning har dog vist, at længere vogntog kan give omkring 20 procent færre lastbiler på motorvejene.

Hvis du som bilist føler, at der er kommet betydeligt flere lastbiler på vejene siden 2010, så er fornemmelsen ikke helt forkert. I de sidste 20 år er lastbiltrafikken på de danske veje steget med 26 pct. I vækstområder som ved Kolding og Horsens er stigningen meget højere. Det skriver Jyllands-Posten.

Hvorfor der er flere lastbiler på vejene, har en simpel årsag, fortæller en trafikforsker ved Aalborg Universitet Kristian Hegner Reinau.

- Når der er gang i hjulene i landet, så er der gang i godstransporter. Et øget antal lastbiler på vejene er et resultat af, at det går godt økonomisk. Vi handler mere, producerer mere og skal derfor transportere mere. Det går hånd i hånd, fortæller han.

Svært at komme til bunds med problemet

Det er dog ikke alle lastbiler, der er fyldt op til randen med onlinevarer fra østen eller Danmark. Faktisk kører mange lastbiler i Europa rundt med halvt fyldte hængere.

- Den sidste statistik på området blev lavet i 2009. Den viste, at i Europa kørte 24 procent af lastbilerne tomme rundt, og resten var i gennemsnit 57 procent fyldte. Det er derfor et område, hvor man grundlæggende kan forbedre godstransporten, fortæller Kristian Hegner Reinau.

Ifølge forskeren er det bestemt ét område, transportvirksomheder og producenter er opmærksomme på. De arbejder med betydelige mængder data og kunstig intelligens, der skal optimere lasten og minimere antallet af tomme ture. Det er dog et problem, der er tæt på umuligt at undgå.

- Generelt kan man sige, at der er mere gods, der skal fra Jylland til København end omvendt. Der vil derfor altid være lastbiler på vejen retur, der ikke har en særlig stor mængde gods. Det gælder fx også lastbiler, der kører med sand den ene vej og kører tomme retur, fortæller han.

Stort potentiale med længere godstog

Der er dog løsninger, der kan afhjælpe trængslen blandt de tunge drenge på motorvejen, siger Kristian Hegner Reinau. Han peger på, at virksomhederne kan få glæde af et større samarbejde om at fylde lastbilerne op, også selvom de er konkurrerende virksomheder.

- Vi har forsket i at lave et system, som gør samarbejdet nemmere mellem virksomheder, fortæller han.

Han peger dog på, at der også vil være plads at hente på motorvejene, hvis lastbilerne får lov at køre med længere vogntog. I nogle tilfælde kan større vogntog reducere antallet af lastbiler med  20 procent.

- Vi har regnet på data fra en stor dansk logistikvirksomhed. Her fandt vi frem til, at hvis de må køre med dobbelt-trailere, men ikke tungere end det de må i dag, så vil de stadig kunne spare omkring ti procent i transportudgift for virksomheden, og antallet af ture uden last vil i nogle tilfælde kunne reduceres med omkring 40 procent. Derudover slider et vogntog med vægten fordelt over flere vogne også mindre på vejene, fortæller Kristian Hegner Reinau.

Her kan du læse Kristian Hegner Reinau og Ahmed Karams resultater og effekter, hvis der kom større godsvogne på landets veje.

Lastbiler skaber andre problemer