TV der bevæger dig

Udslusningscenter truet af lukning

Udslusningscenteret Kris-Danmark i Horsens, der hjælper tidligere indsatte tilbage i samfundet, bliver måske tvunget til at lukke. Det sker efter det er meldt ud politisk, at den økonomiske støtte bliver trukket.

02:50

1 af 2

Udslusningspensionen Kris-Horsens kan blive tvunget til at lukke. De har nemlig meget svært ved at få samlet penge nok til at betale de omkring 1,5 millioner kroner, det hvert år koster at hjælpe kriminelle ud i samfundet.

Formålet med centret er, at de kriminelle, der bliver sluset ud gennem Kris-Horsens ikke skal falde tilbage i kriminalitet. Og det er en indsats der virker. Det viser tal fra Kriminalforsorgen.

Her kan man se, at 53% af de kriminelle, der bliver sluset direkte fra fængslet og ud i samfundet ender i kriminalitet igen. For de kriminelle, der får et forløb på et udslusningscenter er det tal kun 22%.

Men nu er kassen lukket i til de satspuljemidler, som Kris-Horsens tidligere har brugt til at finansiere arbejdet med. Dermed skal de nu ud og finde pengene andre steder, hvis centret skal fortsætte i fremtiden.