Udvidelse af E 45 fra Vejle til Skanderborg koster 3,6 milliarder

Vejdirektoratet har netop offentliggjort VVM-undersøgelse, der peger på, at der er både tid og penge at spare ved at udvide motorvej E 45 fra Vejle til Randers.

Vejdirektoratet har nu gennemført en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af, hvad det betyder at udvide E45 fra Vejle til Randers fra to til tre spor i begge retninger.

VVM-undersøgelsen har set på de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en udbygning af motorvejen.

quote

Det er værst ved tilslutningsanlæggene ved Horsens.

Jacob Pryds Winkel, seniorprojektleder, Vejdirektoratet

Eksperterne bag projektet har delt strækningen op i tre. De vurderer, at på den 37,5 kilometer lange strækning fra Vejle til Skanderborg er der både tid og penge at spare ved at lade motorvejen gå fra to til tre spor.

På hverdag kører dagligt mellem 53.800 og 62.000 køretøjer på det stykke af E45.

- Det ser slemt ud i dag i myldretiden. Og går man frem til 2030, ser det endnu værre ud, forklarer Jacob Pryds Winkel, der er seniorprojektleder ved Vejdirektoratet.

Specielt et sted på strækningen er der pres på trafikken.

- Det er værst ved tilslutningsanlæggene ved Horsens - undtaget dog ved Horsens C, uddyber Jacob Pryds Winkel.

37,5 km motorvejudvidelse mellem Vejle og Horsens
37,5 km motorvejudvidelse mellem Vejle og Horsens
Foto: Vejdirektoratet

Udvidet motorvej frigiver tid

WWM-redegørelsen konkluderer blandt andet, at pendlere og godstrafikken vil kunne spare omkring 670.000 timer på strækningen, hvis motorvejen går fra to til tre spor, og det er godt både for fritiden og samfundsøkonomien, hvor erhvervslivet får flere fordele - både for transport af varer og bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Tid er penge

Det koster 3,6 mia. kr. at anlægge motorvejen fra Vejle til Skanderborg, og den samlede pris på alle tre etaper fra Vejle til Randers koster knap 8,8 mia. kr.,  og det er der ifølge eksperter god samfundsøkonomi i - selvom det lyder af mange penge.

Et projekt af denne art vurderes nemlig som samfundsmæssigt rentabelt, hvis det har en rente, der er højere end diskonteringsrenten på omkring 3,7 procent.

Strækningen mellem Vejle og Skanderborg vurderes til at have en diskonteringsrente på 3,8 procent.

Borgermøder efter sommerferien

Med offentliggørelsen af VVM-undersøgelserne begynder næste fase, som betyder offentlige høringer af projekterne, hvor der vil blive afholdt borgermøder på hver af de tre strækninger.

Her vil Vejdirektoratet præsentere resultaterne af de pågældende undersøgelser.

- Vi lægger det faktuelt frem med denne VVM-undersøgelse, så alle har et grundlag at diskutere på.

quote

Når høringen er overstået, samler vi sammen og laver en indstilling til transportministeren, hvor vi peger på en anbefaling.

Jacob Pryds Winkel, senior projektleder, Vejdirektoratet

Man kan læse mere om projekterne og finde detaljerede kort om bl.a. miljø, trafik, støj og arealbehov på Vejdirektoratets hjemmeside. Det er også via hjemmesiden muligt at afgive sit høringssvar. Høringsperioden er fra d. 12. juni til d. 27. september.  

Og så skal politikerne beslutte sig

Når høringsperioden er overstået, behandler Vejdirektoratet høringssvarene og laver en indstilling til transportministeren. Herefter skal politikerne beslutte, om de vil bruge penge på at udvide motorvejene - helt eller delvist - fra Vejle til Randers.

Hvis Folketinget beslutter at gennemføre udvidelserne, vil der gå op til syv år, før en tresporet motorvej fra Vejle til Randers står klar til brug.