Udvidelsen af motorvej E45 er gået i gang

Det forberedende vejarbejde med at udvide motorvej E45 til tre spor i hver retning nord for Horsens ved Skanderborg Syd blev sat i gang tirsdag aften.

Arbejdet, der gik i gang i aftes, er forberedelse til selve udbygningen med tre spor, som skal lette trafikanternes hverdag på strækningen mellem Horsens og Aarhus.

Når de nye spor bygges i 2018, skal trafikken lægges om, så den kører i nødsporene. 

- Nødsporene på strækningen er ikke bygget til tung trafik. Asfalttykkelsen svarer stort set til en cykelsti, og den vil simpelthen blive kørt i stykker, hvis der kører biler og lastbiler derude i en periode. Derfor skal de forstærkes nu, for det kan de ikke holde til, forklarer projektleder Robin Højen Madsen fra Vejdirektoratet.

Nødsporene bliver forstærket ved, at den nuværende asfalt bliver fræset af ned til det underliggende gruslag. Bagefter kommer der et tykkere lag asfalt på.

Det mest omfattende arbejde bliver udført som aften- og natarbejde for at begrænse konsekvenserne for trafikken. Her vil højre spor på motorvejen blive spærret, og hastigheden på motorvejen reduceres til 80 km/t.

Arbejdsperioden er hver aften og nat fra klokken 19.00 til klokken 06.00. Det bliver ikke nødvendigt at spærre hverken til- eller frakørsler under arbejdet, og der arbejdes ikke i weekender.

I dagtimerne vil trafikanterne opleve, at nødsporet er spærret, og hastighedsbegrænsningen vil være 110 km/t. Begge arbejdsområder vil være omkring tre kilometer lange ad gangen. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Vejdirektoratet forventer, at arbejdet med at forstærke nødsporene vil være afsluttet i slutningen af august.  

Arbejdet med selve udbygningen af strækningen mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd forventer Vejdirektoratet begynder i efteråret og varer frem til udgangen af 2019. Strækningen er omkring 15 kilometer lang.