Undslupne regnbueørreder skaber bekymring

Store mængder opdrætsfisk der undslap fra havbrug i bl.a. Horsens Fjord har bredt sig vidt omkring og truer nu de vilde fisk siger sportsfiskerne.

Under stormen 28. oktober sidste år slap godt 200.000 regnbueørreder ud fra ødelagte netbure.

Fiskene har nu bredt sig til at kæmpe område og ifølge miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Sportsfiskerforbundet, kan det få en negativ effekt på bestanden af vilde ørreder.

Fiskerne frygter, at de undslupne regnbueørreder kan forstyrre de vilde ørreders gydning. Samtidig frygter de mere kamp om føden og sygdomme fra opdrætsfiskene.

-De undslupne regnbueørreder er endnu en grund til at opdræt bør foregå til lands og ikke til havs, siger Lars Brinch Thygesen.

Miljøstyrelsen betragter dog fiskeudslippene som en enkeltstående hændelse, og mener ikke det giver anledning til ændrede regler omkring havbrug.