Vandværk har fundet giftrester i drikkevand

Torsted Vandværk oplyser på deres hjemmeside, at der er fundet forhøjet indhold af pesticidrester i to vandboringer. Vandet bliver nu fortyndet med vand fra andre boringer.

Ved kontrol af drikkevandet ved Torsted Vandværk ved Horsens, og som leverer vand til cirka 1800 brugere, er der torsdag i to boringer på landbrugsjord fundet forhøjet indhold af pesticidresterne desphenyl-chloridazon og methyldesphynel-chloridazon.

Grænseværdien for desphenyl-chloridazon i drikkevand er 0,1 mikrogram per liter, og i de to lokale boringer er fundet 0,3 og 0,32 mikrogram per liter. Der er fundet henholdsvis 0,015 og 0,014 mikrogram per liter af Methyldesphenyl-chloridazon. 

quote

Det er ikke et kritisk stadium, og lige nu følger vi situationen.

Herman Hockerup, fmd., Torsted Vandværk

Chloridazon blev forbudt i Danmark i 1996, men er godkendt i de fleste EU lande. I Danmark var det i perioden 1964-1996 anvendt som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg. 

Ifølge Miljøstyrelsen er den acceptable daglige indtagelse af stofferne 300 mikrogram per liter for voksne og 50 mikrogram per liter for børn, og derfor har embedslægen sagt god for, vandet kan drikkes, og ikke skulle have nogen form for sundhedsskadelige virkninger.

- Det er ikke et kritisk stadium, og lige nu følger vi situationen, siger formanden for vandværket, Herman Hockerup til TV SYD.

Vandværket oplyser på hjemmesiden, at for at nedbringe pesticidresterne i drikkevandet, og mens de arbejder på at finde en mere permanent løsning, så fortynder de lige nu vandet fra de to boringer med vand fra andre boringer.

Tilbage i begyndelsen af oktober blev der konstateret forhøjet kimtal i vandværkets vand, og som betød, at Torsted Vandværks cirka 1800 brugere i en periode skulle koge al drikkevand. Det er nu væk, siger formanden, og understreger, at det seneste fund af pesticidrester ikke har noget med den sag at gøre:

- Vi har aldrig fundet årsagen til de forhøjede kimtal, men vi regner med, det er noget overfladevand, eller regnvand, der er kommet ind i vandboringen.