Vestre Landsret: Fyring af byrådspolitiker var i orden

Alle regler er overholdt, da Horsens-politiker blev fyret fra sit job som afdelingsleder i Vejle, lyder det.

Alle regler blev overholdt, da det socialdemokratiske medlem af Horsens byråd Susan Gyldenkilde blev fyret fra sit job som afdelingsleder i Vejle Kommune.

For det var hendes lederevner og ikke hendes bijob som kommunalpolitiker, der lå bag afskedigelsen.

Det har Vestre Landsret afgjort i en dom, der er en stadfæstelse af byrettens afgørelse.

Hun havde krævet over 700.000 kroner i kompensation, til dels fordi hun mente, at hendes fyring var begrundet i stort fravær på grund af byrådsarbejdet. Hun mente også, at Vejle Kommune ikke havde fulgt reglerne om partshøring ved afskedigelsen.

Men Vestre Landsret vurderer, at byrådsarbejdet ikke har haft nogen indflydelse, at Vejle Kommune havde vurderet hendes evner som leder sagligt og i øvrigt havde fulgt reglerne ved fyringen.

Susan Gyldenkilde blev i 2008 ansat som leder af Jobcentret i Vejle Kommune, og da Jobcentret blev ændret til et kompetencecenter, blev hun leder af et af de fire afsnit.

I 2010 ønskede Folketinget flere praktikpladser i erhvervslivet og færre interne forløb. Derfor ændrede man de kommunale refusionsregler, og det indebar en ændring af Vejle Kommunes strategi på området.

Ledelsen mente ikke, at Susan Gyldenkilde i tilstrækkelig grad fulgte op på den nye strategi, og da medarbejderne også klagede over hende, blev hun fritaget for tjeneste, og siden fyret med fire måneders løn.

Hun mente, at afskedigelsen var begrundet med hendes byrådsarbejde i Horsens, men hertil siger de to retter samstemmende, at Vejle Kommune aldrig har kommenteret hendes byrådsarbejde.

Selve afskedigelsen er sket efter reglerne med partshøring og tilbud om omplacering, så også den del af processen er efter reglerne, hedder det i dommen.

/Ritzau/