TV der bevæger dig

Vognmand betaler dyrt for serie-fusk med vejafgifter

Det bliver ekstra dyrt, hvis man gentagne gange undlader at betale vejafgift. Det måtte en transportvirksomhed sande, da Tungvogncenter Syd to gange i den samme uge standsede lastbiler fra virksomheden, som ikke havde betalt.

Nogle dage senere standsede Tungvognscenter Syd igen et vogntog fra selskabet, hvor der var tale om fire dage uden betalt vejbenyttelsesafgift. Foto: Claus Fisker

Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi stoppede og tjekkede en lastbil, hvorved det viste sig, at der ikke var betalt vejbenyttelsesafgift for den pågældende dag og dagen før.

- Da transportvirksomheden i forvejen havde mere end fem forudgående afgjorte sager om manglende betaling af vejbenyttelsesafgift inden for en gentagelsesperiode på to år, blev bødetaksten fastsat til det maksimale beløb på 15.000 kroner for hver forseelse, hvilket derfor gav en samlet bøde på 30.000 kroner, fortæller politikommissær Stig Simonsen, der er leder af Tungvognscenter Syd.

Nogle dage senere standsede Tungvognscenter Syd igen et vogntog fra selskabet, hvor der var tale om fire dage uden betalt vejbenyttelsesafgift. Denne gang blev det derfor til en samlet bøde på 60.000 kroner - og dermed ialt bøder på 90.000 kroner, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tungvognscenter Syd

  • Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer.
  • Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet.
  • Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.
  • Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.