TV der bevæger dig

Borgerne vil selv drive deres by

I Nørre Snede vil borgerne selv drive deres by! En flok handlekraftige borgere gør forsøget i samarbejde med Ikast-Brande kommune. Forsøget starter på lørdag.

Borgerne i Nørre Snede vil selv sørge for renholdelse.

Nørre Snede Lokalråd overtager - sammen med andre foreninger - en række driftsopgaver fra kommunen. Ideen er, at de penge, som kommunen sparer på driften, skal komme Nørre Snede til gode.

Det drejer sig bl.a. om indsamling af affald, renholdelse af skilte andre mindre opgaver i byen.

Stort engagement

Projektidéen er fostret i Nørre Snede Lokalråd som en opfølgning på det store engagement, der gennem de sidste år er vist med byfornyelsen. Byfornyelsen har givet Nørre Snede By et stort kvalitetsløft, og Nørre Snede Lokalråd vil gerne stå i spidsen for at fastholde borgerne i den energi. Det giver socialt engagement og ejerskab at engagere sig i at passe på byen.

Inspirationen kommer fra biblioteket og NSKUBIB (Nørre Snede Kultur- og biblioteksforening), der har givet biblioteket et stort løft og gjort det til omdrejningspunktet i byens kulturliv.

Mental kommune

- Ikast-Brande Kommune har været med på ideen fra dag et og tror på, at byens borgere vil være med på ideen, siger Henning Berg fra Nørre Snede lokalråd.

Ikast-Brande Kommune forsøger under navnet Mental Frikommune at finde nye måder at drive kommune på, så kommunen bliver bedre i stand til at klare fremtidens udfordringer.

- Det her tiltag er i Mental Frikommunes ånd, udtaler kommunaldirektør Henning Hansen. Her har vi en gruppe borgere, der aktivt har lyst til at tage et ansvar for deres lokalområde. Det kommer både byen og kommunen til stor gavn. Det er en anden måde at tænke velfærd på, som kommunen gerne vil støtte. Jeg håber, at også andre byer og lokalområder får lyst til noget lignende.

Se mere i TV SYD Nyheder kl. 19.30

FAKTABOKS

De konkrete opgaver som borgerne skal stå for er:

- Renholdelse samt tømning af affaldskurv ved miljø-øer

- Indsamling af løst affald på offentlige arealer

- Renholdelse af granitsten, skilte og pæle på Indre Hjertesti

- Renholdelse af skilte og pæle på Ydre Hjertesti

- Renholdelse samt tømning af affaldskurv ved shelters på Hærvejen

- Vedligeholdelse af shelters og bænke samt supplering med brænde ved bålplads på Hærvejen

- Vedligeholdelse af terrænbane med tilhørende faldunderlag i Kirkeskoven

- Flagning ved administrationsbygningen i Nr. Snede på flagdage