Carsten Kissmeyer fortsætter i Ikast-Brande

En fremgang på to mandater sikrer Venstre og Carsten Kissmeyer fire år mere i borgmesterstolen i Ikast. Bred konstituering er på plads.

Konstitueringsaftale er indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Fælleslisten og Venstre.

Carsten Kissmeyer fortsætter som borgmester. Derudover får partiet formandsposter i Teknik og Miljøudvalget og Børne- og Undervisningudvalget.

Socialdemokraterne får formandsposten i Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og et Tværgående §17,4 udvalg.

Fælleslistens Preben Christensen bliver viceborgmester. Desuden får partiet formandsposter i for Erhvervs- og Kontaktudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Dansk Folkeparti har sikret sig formandsposten for Børn og Ungeudvalget.