Dæmning brudt sammen

En dæmning ved Brande Elværk Sø er brudt sammen. Livet i Skjern å er påvirket.

En 10 km. lang strækning af Skjern å er påvirket af det dæmningsbrud, der er sket ved Brand Elværk Sø.

Miljømyndighederne har konstateret iltsvind, og at vandet er blevet uklart. Det har medført, at mange fisk er døde.

Det er bundslam fra søen, der har forurenet åen. Bundslammet har samlet sig i de 100 år, dæmningen stod.

Ikast-Brande Kommune arbejder i øjeblikket på at begrænse omfanget af de miljømæssige skader.