Due-dag i Ejstrupholm gennem 55 år

I Hjallerup har de et hestemarked, i Ho har de et fåremarked og Ejstrupholm  har sin duedag. Det er altid 2. søndag i oktober og i år har duedagen 55 års fødselsdag.

Forhistorien er, at skoleinspektør Skriver fra Aulum tilbage i midt-halvtredserne kører gennem Ejstrupholm og gør holdt på kroen. I forbindelse med kroen er et stort dueslag og Skriver falder i snak med kromanden, som hedder Anker Pedersen. De er begge meget interesserede i duer og opdræt af disse.

Inden Skriver forlader kroen, får de aftalt, at de vil afholde en dueudstilling i Ejstrupholm for kredsene i Herning, Horsens, Silkeborg og Vejle, som er byerne omkring Ejstrupholm. Det sker første gang i 1955 og Duedagen er en realitet. De følgende år udvikler Duedag sig til at omfatte alle dueforeninger på Fyn og Jylland.

Fra duer til marked

Duedagen har udviklet sig fra at være et "lukket" arrangement for dueinteresserede, til i dag et stort marked. Det hele foregår rundt i gaderne i Ejstrupholm, med fjerkræ, fugle og alt hvad der nu er på et marked.

Der er fortsat dueudstilling i Ejstrupholm Hallen og bedømmelserne er normalt overstået ved 13-tiden, hvorefter dørene åbnes, så alle interesserede kan komme ind og se duerne.

Hele byen står bag

Indtil sidst i 80'erne afvikledes Duedag ved, at man blot mødte op den 2. søndag i oktober. Der var ikke en arrangør - alle vidste, at det var denne dag. I takt med at der kom flere besøgende, steg behovet for, at det hele blev sat mere i system, især at der blev ryddet op bagefter.

Fire af foreningerne i Ejstrupholm gik sammen og lavede en arbejdsgruppe, som hvert år arrangerer Duedag. De fire foreninger er Gymnastikforeningen, Idrætsforeningen, Handelsstandsforeningen og Borgerforeningen. Et evt. overskud af Duedag bliver derfor i byen og bruges til mange aktiviteter til gavn for alle. Det er i høj grad også rimeligt, da det meste af byen er direkte eller inddirekte involveret i afviklingen. Midtbyen er spærret af, så der er plads til de handlende og de mange gæster, der kommer.

Ejstrupholm har ca. 1.600 indbyggere og ca. 250 frivillige deltager i afviklingen af Duedag. Det er næsten hver 5. af alle indbyggerene. Hele byen glæder sig til denne dag og der er ingen brok over, at byen er afspærret og står på den anden ende.

Duedagen i år er søndag den 10. oktober.

Læs mere om duedagen i Ejstrupholm